Trage wegen in je buurt

Duid jouw woonplaats aan en wij personaliseren onze website voor jou.

De kaart

OF

Je postcode

Verstuur
 

Opwijk

1c-03 einde1
Opwijk werkt sinds 2013 samen met Trage Wegen vzw aan een herwaarderingsplan voor haar trage wegen. In 2013-2014 werden de trage wegen van Nijverseel onder de loep genomen. In de komende jaren wordt er ook een plan opgemaakt voor de andere trage wegen van Opwijk.

Wat is er al gebeurd?
Trage Wegen vzw heeft alle trage wegen van Nijverseel in kaart gebracht. Op donderdag 27 Eind juni 2013 vond een vorming inventariseren voor vrijwilligers plaats. De vrijwilligers kregen tijdens de vorming de werkkaart met alle trage wegen op en kwamen te weten hoe ze deze wegen kunnen inventariseren.

De inventarisatiegegevens werden verwerkt tot een evaluatiekaart van Nijverseel. Deze kaart werd in april van 2014 tijdens een infoavond voorgesteld aan de inwoners. Naast deze kaart kregen alle aanwezigen ook een evaluatiebundel mee, waarin ze voor elke weg konden aangeven hoe belangrijk bepaalde wegen vinden, wat er volgens hen moet aan veranderen...

Met alle ingediende evaluatiebundels trokken we in oktober 2014 naar een evaluatieavond, waar we op zoek gingen naar compromissen tussen alle meningen. Op die manier probeerden we voor elke trage weg een gedragen advies te formuleren. Het advies voor elke weg is te lezen in de adviesnota en werd vertaald naar bijhorende wenselijkheidkaart.

Het vervolg?
Het komende jaar zal de gemeente werk maken van de eerste realisaties in Nijverseel, o.b.v. het publieksadvies.

Eind 2015 starten we een gelijkaardig participatietraject voor alle andere trage wegen van Opwijk. In Droeshout vond in 2007 reeds een inventarisatie en evaluatie plaats. Deze informatie gaan we actualiseren en degitaliseren. Gelijktijdig inventariseren en evaluaren we ook de trage wegen in Opwijk-centrum.

Meer info nodig?
Mia Van der Straeten, dienst infrastructuur van de gemeente Opwijk, te bereiken op 052/36 51 36 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ilse Mertens, beleids- en projectmedewerker Trage Wegen vzw, te bereiken op 09/331 59 23 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Documenten

Werkkaart - Overzicht 

Werkkaart - Blok 1

 Werkkaart - Blok 2

Werkkaart - Blok 3

Werkkaart - Blok 4

Evaluatiekaart

Adviesnota

Wenselijkheidskaart

Legende wenselijkheidskaart

 

In samenwerking met

logo bruisend 640x211

 

 

Schrijf je in op onze nieuwsbrief

Please wait

Nieuws

  • 7 juni Jeugd- en mobiliteitsdiensten: stel je kandidaat voor het project Gangmakers en Koplopers

    Gangmakers en Koplopers is een onderzoeksproject op het snijvlak van mobiliteit en kinderparticipatie. Het brengt noden en wensen van kinderen over trage wegen in beeld, en presenteert aanbevelingen op maat. Het doel: kinderen spelen en verplaatsen zich autonoom en veilig in de buurt. Dankzij autovrije doorsteekjes, paadjes en wegjes.

  • 7 juni Het kan wél: of hoe een klein brugje een groot verschil maakt in Zwalm

    Ter hoogte van knooppunt 10 van het wandelnetwerk Zwalmvallei, aan de Ter Biestmolen, loopt een kleine beek. Of beter gezegd: een vismigratieloop. In 2011 bouwde de werkgroep Trage Wegen Zwalm - met toestemming van de Vlaamse Landmaatschappij, die de grond bezit - een veilige oversteek over de beek. Drie grote treinbilzen verzekerden een veilige verbinding tussen trage wegen.

Volledig nieuwsoverzicht